Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja TIME

Opis

Zwraca czas z podanej wartości.

Składnia

TIME(wartość)

Ograniczenia

‘wartość’ może być:

  • TIME – wynik jesty typu TIME
  • TIMESTAMP – zwraca częśc ‘czasową’ w postaci TIME
  • łańcuchem znaków będącym poprawnym czasem lub datownikiem – nie może być typu CLOB, LONG VARCHAR ani XML –
    zwraca czas lub część ‘czasową’ w postaci TIME

Wynik jest typu TIME lub NULL.

Klasa R080_TIME
 private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r080_time";
private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
static final String selectsql1 =
   "SELECT TIME(CURRENT TIMESTAMP) FROM daty";

Wynik

09:50:15

Pliki do ściągnięcia

R080_TIME.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.