Aria  z Terierogrodu, Jack Russell Terrier

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja TAN

Opis

Zwraca liczbę DOUBLE będącą tangensem kąta podanego w radianach.

Składnia

TAN(wartość)

Ograniczenia

  • ‘wartość’ musi być DOUBLE
  • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
  • Jeśli ‘wartość’ jest 0 – wynik jest 0

Przykład

Klasa R075_TAN
private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r075_tan";
private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
private static final String selectsql =
   "SELECT val, TAN(val) FROM mathdata WHERE val > 0";

Polecenie wybierające
SELECT val, TAN(val) FROM mathdata WHERE val > 0
Wynik
33.2 -4.6174261980820175
36.6 -1.960450483906411
36.6 -1.960450483906411
36.7 -1.5543695281039125
37.1 -0.6828337470600736
37.4 -0.3083633729460757
38.3 0.685441454120882
38.9 2.5789312829885915
39.2 14.281169426625985
39.7 -2.179921222821318
40.1 -0.9143822234670986
41.2 0.37559875560898204

Pliki do ściągnięcia

R075_TAN.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej
opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.