Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja SUBSTR

Opis

Zwraca podłańcuch znaków o wskazanej długości z łańcucha znaków lub bitów zaczynając od wskazanej pozycji.

Składnia

SUBSTR({wartość}, start [,długość])

Ograniczenia

 • Pierwszy znak lub bit łańcucha ma pozycję 1
 • ‘start’ – obowiązkowy – INTEGER – zaczyna się od 1
 • ‘długość’ – opcjonalny – zaczyna się od 1. Jeśli nie jest podany to zwracany jest łańcuch od ‘start’ do
  końca łańcucha
 • ‘wartość’ – może być CHAR, VARCHAR, LONG VARCHAR oraz innego typu wbudowanego, który może być konwertowany
  do łańcucha znaków (z wyjątkiem wyrażeń bitowych)
 • ‘start’ i ‘długość’ muszą być >0
Przykład w klasie R079_SUBSTR:
private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r079_substr";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/daty2.sql";
private static final String selectsql =
  "SELECT zdarzenie, SUBSTR(zdarzenie,5,6) FROM daty";

Wynik

Urodziny     ziny
Ukończenie szkoły podstawowej     czenie
Ukończenie liceum     czenie
dyplom magistra biologii     om mag

Pliki do ściągnięcia

R079_SUBSTR.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej
opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.