Aria z Terierogrodu, Jack Russell Terrier

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja SQRT

Opis

Zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej wartości.

Składnia

SQRT(wartość)

Ograniczenia

Działa na typach REAL, FLOAT i DOUBLE. Inne typu muszą być rzutowane do jednego z tych typów.

Przykład ogólny

Przykład w klasie R074_SQRT:

private static final String baza = "C:/Przyklady/r074";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
private static final String selectsql =
  "SELECT val, SQRT(val) FROM mathdata WHERE val > 0";

Wynik

33.2  5.761944116355173
36.6  6.04979338490167
36.6  6.04979338490167
36.7  6.058052492344384
37.1  6.0909769331364245
37.4  6.115553940568262
38.3  6.18869937870632
38.9  6.23698645180507
39.2  6.260990336999411
39.7  6.300793600809346
40.1  6.332456079595025
41.2  6.418722614352485

Pliki do ściągnięcia

R074_SQRT.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.