Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja SMALLINT

Opis

Funkcja rzutująca i parsująca. Zwraca wartość typu SMALLINT dla liczby podanej jako łańcuch znaków
lub liczby będącej innego typu numerycznego.

Składnia

SMALLINT(wartość)

Ograniczenia

Podany łańcuch znaków po automatycznym usunięciu ewentualnych białych znaków z początku i końca łańcucha musi być
poprawną liczbą SMALLINT

Podanie liczby innego typu ma skutek taki sam jak próba wpisania tej liczby do kolumny typu SMALLINT (zobacz opis
typu)

Przykład w klasie R078_SMALLINT:
private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r078_smallint";
private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/mathdata3.sql";
private static final String selectsql =
   "SELECT val, SMALLINT(val) FROM mathdata";

Wynik

1234   1234
2345   2345
3456   3456
4567   4567

Pliki do ściągnięcia

R078_SMALLINT.zip (klasa)

mathdata3.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.