Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja SIN

Opis

Zwraca liczbę DOUBLE będącą sinusem kąta podanego w radianach.

Składnia

SIN(wartość)

Ograniczenia

 • ‘wartość’ musi być DOUBLE
 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
 • Jeśli ‘wartość’ jest 0 – wynik jest 0.

Przykład

Przykład w klasie R075_SIN:
private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r075_sin";
private static final String skrypt =
  "src/resources/sqls/mathdata.sql";
private static final String selectsql =
  "SELECT val, SIN(val) FROM mathdata";

Wynik

-40.6  -0.23838687174889206
-39.8  -0.8627606436856788
-37.9  -0.1995397052387874
-37.8  -0.10071709699250053
-36.8  0.7827745135506544
33.2  0.9773425123922587
36.6  -0.8908041440768614
36.6  -0.8908041440768614
36.7  -0.8409907797521016
37.1  -0.5639092232502625
37.4  -0.29467160150025756
38.3  0.5653752781370229
38.9  0.932360548866189
39.2  0.9975574189078051
39.7  0.9089274645434138
40.1  0.6748079928938668
41.2  -0.351614809716816

Pliki do ściągnięcia

R075_SIN.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej
opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.