Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja SECOND

Opis

Zwraca sekundę.

Składnia

SECOND(wartość)

Ograniczenia

Argument musi być:

  • TIME
  • TIMESTAMP
  • łańcuchem znaków – nie będącym CLOB, LONG VARCHAR ani XML – będącym poprawnym czasem lub znacznikiem czasu

Zwraca liczbę pomiędzy 0 a 59.

Przykład w klasie R080_SECOND:
private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r080_second";
private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
static final String selectsql1 =
   "SELECT SECOND(CURRENT TIMESTAMP) FROM daty";

Aktualnie jest godzina 9:36:59.

Wynik

59

Pliki do ściągnięcia

R080_SECOND.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej
opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.