Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja RTRIM

Opis

Usuwa końcowe spacje z łańcucha znaków.

Składnia

RTRIM(wartość)

Przykład w klasie R073_RTRIM
private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r079_rtrim";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/daty2.sql";
private static final String selectsql =
  "SELECT data, RTRIM(zdarzenie) FROM daty";

Wynik

1952-06-04   ' Urodziny'
1968-06-04   ' Ukończenie szkoły podstawowej'
1972-06-26   ' Ukończenie liceum'
1977-06-25   ' dyplom magistra biologii'

Pliki do ściągnięcia

R079_RTRIM.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.