Aria  z Terierogrodu, Jack Russell Terrier

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja RANDOM

Opis

Zwraca liczę losową typu DOUBLE, która jest dodatnia, większa lub równa 0 i mniejsza od 1.

Składnia

RANDOM()

Przykład

Przykład w klasie R074_RANDOM:
private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r074_random";
private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
private static final String selectsql =
   "SELECT RANDOM() FROM mathdata";

Wynik

0.8295882184829003
0.7623622147948516
0.751987112679409
0.4682367953304506
0.6980540990873619
0.5033823791165924
0.39850659242484987
0.6457287233834687
0.9414641804349013
0.3486880308124962
0.8670262694446629
0.12453320001751156
0.9390340024119648
0.4675234137191694
0.9363761509830081
0.20559348263081823
0.6613355941925622

Pliki do ściągnięcia

R074_RANDOM.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.