Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja RAND

Opis

Zwraca liczę losową typu DOUBLE, która jest dodatnia, większa lub równa 0 i mniejsza od 1, dla
ziarna będącego liczbą typu INTEGER.

Składnia

RANDOM(seed)

Przykład

Klasa R074_RAND
 private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r074_rand";
 private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
 private static final String selectsql =
  "SELECT val, RAND(CAST(val AS INTEGER)) FROM mathdata";

Wynik

-40.6  0.2720779780065178
-39.8  0.2719883962343128
-37.9  0.27216757467988395
-37.8  0.27216757467988395
-36.8  0.2717196509176979
33.2  0.7280116037950541
36.6  0.7277428584784392
36.6  0.7277428584784392
36.7  0.7277428584784392
37.1  0.7276532767062343
37.4  0.7276532767062343
38.3  0.7279220220228492
38.9  0.7279220220228492
39.2  0.727832425349483
39.7  0.727832425349483
40.1  0.7273845313896193
41.2  0.7272949496174144

Pliki do ściągnięcia

R074_RAND.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.