Aria z Terierogrodu, Jack Russell Terrier

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja PI

Opis

Zwraca liczbę π = 3.141592653589793, która jest stosunkiem obwodu koła do jego średnicy.

Składnia

PI()

Przykład

Przykład w klasie R074_PI:
private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r074_pi";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
private static final String selectsql =
  "SELECT val, PI()*val FROM mathdata";

Wynik

-40.6  -127.54866173574561
-39.8  -125.03538761287376
-37.9  -119.06636157105315
-37.8  -118.75220230569417
-36.8  -115.61060965210437
33.2  104.30087609918114
36.6  114.98229112138644
36.6  114.98229112138644
36.7  115.29645038674542
37.1  116.55308744818133
37.4  117.49556524425826
38.3  120.32299863248906
38.9  122.20795422464295
39.2  123.1504320207199
39.7  124.7212283475148
40.1  125.9778654089507
41.2  129.43361732

Pliki do ściągnięcia

R074_PI.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.