Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja MONTH

Opis

Zwraca numer miesiąca jako INTEGER pomiędzy 1, a 12.

Składnia

MONTH(wartość)

Argument musi być:

 • DATE
 • TIMESTAMP
 • łańcuchem znaków – nie będącym CLOB, LONG VARCHAR ani XML – będącym poprawną datą lub znacznikiem czasu
Klasa R080_MONTH
private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r080_month";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
static final String selectsql1 =
  "SELECT data, MONTH(data) FROM daty";

Wynik

1952-06-04    6
1968-06-04    6
1972-06-26    6
1977-06-25    6

Pliki do ściągnięcia

R080_MONTH.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej
opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.