Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja MINUTE

Opis

Zwraca minutę.

Składnia

MINUTE(wartość)

Argument musi być:

  • TIME
  • TIMESTAMP
  • łańcuchem znaków – nie będącym CLOB, LONG VARCHAR ani XML – będącym poprawnym czasem lub znacznikiem czasu

Zwraca liczbę pomiędzy 0 a 59.

Przykład w klasie R080_MINUTE
private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r080_minute";
private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
static final String selectsql1 =
   "SELECT MINUTE(CURRENT TIMESTAMP) FROM daty";

Wynik

Aktualnie jest godzina 9:27.

27

Pliki do ściągnięcia

R080_MINUTE.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej
opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.