Aria z Terierogrodu, Jack Russell Terrier

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja LOG10

Opis

Zwraca logarytm dziesiętny (o podstawie 10) podanej wartości log10(wartość). Zwracany wynik jest
DOUBLE.

Matematycznie oznaczany jako log10x albo prościej logx.

Składnia

LOG10(wartość)

Ograniczenia

‘wartość’ musi być DOUBLE i większa od 0.

Jeśli ‘wartość’ jest:

 • NULL – wynik jest NULL
 • mniejsza od zera lub równa 0 – wyrzucany jest wyjątek

Przykład

Klasa R074_LOG10
private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r074_log10";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
private static final String selectsql =
  "SELECT val, LOG10(ABS(val)) FROM mathdata WHERE val > 0";

Wynik

33.2  1.5211380837040362
36.6  1.5634810853944108
36.6  1.5634810853944108
36.7  1.5646660642520893
37.1  1.5693739096150459
37.4  1.57287160220048
38.3  1.5831987739686226
38.9  1.5899496013257077
39.2  1.5932860670204572
39.7  1.5987905067631152
40.1  1.6031443726201824
41.2  1.6148972160331345

Pliki do ściągnięcia

R074_LOG10.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej
opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.