Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja LENGTH

Opis

Zwraca długość łańcucha znaków lub łańcucha bitowego.

Składnia

LENGTH(wartość)

Przykład

Przykład R079_LENGTH
private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r079_length";
private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
private static final String selectsql =
   "SELECT zdarzenie, LENGTH(zdarzenie) FROM daty";

Wynik

Urodziny 8
Ukończenie szkoły podstawowej 29
Ukończenie liceum 17
dyplom magistra biologii 24

Pliki do ściągnięcia

R079_LENGTH.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej
opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.