Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja IDENTITY_VAL_LOCAL

Opis

Kolumny oznaczone jako IDENTITY to kolumny wypełniane
wartościami automatycznie. Funkcja IDENTITY_VAL_LOCAL zwraca ostatnią
wartość jaka została wpisana w kolumnie tożsamościowej przy ostatnim
wpisie w danej tabeli przy użyciu instrukcji INSERT z użyciem
klauzuli VALUES, niekoniecznie zawierającym w wykazie kolumn kolumnę
IDENTITY.

Składnia

IDENTITY_VAL_LOCAL( )

Ograniczenia

Wynik jest typu DECIMAL(31,0) niezależnie od typu kolumny
IDENTITY. Jeśli instrukcja INSERT dla kolumny IDENTITY nie była
wywoływana – wynik jest NULL.

Przykład w klasie R081_IDENTITY_VAL_LOCAL.java:
private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r081_identity";
private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/temperatura3.sql";

Wynik

17

Komentarz

Wprowadziliśmy 17 wyników. Wartość wynosi 17. Ostatni wynik
został również uwzględniony mimo, że kolumna ‘id’ nie była
bezpośrednio wymieniona w ‘VALUES’, ponieważ dane w kolumnie były
wstawione automatycznie.

Pliki do ściągnięcia

R081_IDENTITY_VAL_LOCAL.zip (klasa)

temperatura3.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.