Aria z Terierogrodu, Jack Russell Terrier

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja FLOOR

Opis

Zaokrągla wartość w dół i zwraca największą liczbę całkowitą typu
DOUBLE
, która jest mniejsza lub równa podanej wartości.

W matematyce oznaczana jako ⌊x⌋

Składnia

FLOOR
(wartość)

Zakres

Działa na liczbach typu
DOUBLE

Ograniczenia

Jeśli wartość jest:

 • NULL – wynik jest NULL
 • INTEGER – wynik jest DOUBLE identyczny z liczbą
 • 0 – wynik jest 0

Przykład

Przykład w klasie R074_FLOOR:

 private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r074_floor";
 private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
 private static final String selectsql =
  "SELECT val, FLOOR(val) FROM mathdata";

Wynik

-40.6  -41.0
-39.8  -40.0
-37.9  -38.0
-37.8  -38.0
-36.8  -37.0
33.2  33.0
36.6  36.0
36.6  36.0
36.7  36.0
37.1  37.0
37.4  37.0
38.3  38.0
38.9  38.0
39.2  39.0
39.7  39.0
40.1  40.0
41.2  41.0

Pliki do ściągnięcia

R074_FLOOR.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.