Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja EXP

Opis

Zwraca liczbę e(podstawa logarytmów naturalnych) podniesioną
do potęgi ‘wartość’

ewartość

Składnia

EXP
(wartość)

Ograniczenia

‘wartość’ musi być
DOUBLE

Przykład

Przykład w klasie
R074_EXP
:

 private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r074_exp";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
private static final String selectsql =
  "SELECT val, EXP(val) FROM mathdata";

Wynik

-40.6  2.331546249553593E-18
-39.8  5.188951605054656E-18
-37.9  3.469278269749097E-17
-37.8  3.834145450438509E-17
-36.8  1.042228790559592E-16
33.2  2.621662603718911E14
36.6  7.855576054835269E15
36.6  7.855576054835269E15
36.7  8.68175420053538E15
37.1  1.2951655335209504E16
37.4  1.748290602692123E16
38.3  4.3001010055879984E16
38.9  7.8352948858600352E16
39.2  1.05765418116334288E17
39.7  1.74377694552893024E17
40.1  2.6014095145175104E17
41.2  7.8150660778845005E17

Pliki do ściągnięcia

R074_EXP.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.