Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja DOUBLE

Opis

Funkcja rzutująca i parsująca. Zwraca wartość typu DOUBLE dla
liczby podanej jako łańcuch znaków lub liczby będącej innego typu
numerycznego.

Składnia

DOUBLE(wartość)

Ograniczenia

Podany łańcuch znaków po zignorowaniu ewentualnych białych znaków z
początku i końca łańcucha musi być poprawną liczbą
DOUBLE

Podanie liczby innego typu ma skutek taki sam jak próba wpisania tej
liczby do kolumny typu
DOUBLE
(zobacz opis typu)

Klasa R078_DOUBLE
private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r078_double";
private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/mathdata4.sql";
private static final String selectsql =
   "SELECT val, DOUBLE(val) FROM mathdata";

Wynik

1.234   1.234
23.45   23.45
345.6   345.6
4567.0   4567.0

Pliki do ściągnięcia

R078_DOUBLE.zip (klasa)

mathdata4.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.