Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja DEGREES

Opis

Zamienia wartość kąta podaną w radianach na wartość kąta podaną w
stopniach °. Zwracana wartość jest typu
DOUBLE
.

Składnia

DEGREES
(wartość)

Ograniczenia

‘wartość’ musi być
DOUBLE

Wartości podane w stopniach nie są dokładne, ze względu na
sposób reprezentacji typu double w Javie.

Przykład

Przykład w pliku
R074_DEGREES
:

private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r074_degrees";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
private static final String selectsql =
  "SELECT val, DEGREES(val) FROM mathdata";

Wynik

-40.6  -2326.2086482311424
-39.8  -2280.3720246206763
-37.9  -2171.51004354582
-37.8  -2165.7804655945115
-36.8  -2108.484686081429
33.2  1902.2198798343334
36.6  2097.025530178813
36.6  2097.025530178813
36.7  2102.7551081301217
37.1  2125.673419935354
37.4  2142.862153789279
38.3  2194.4283553510527
38.9  2228.805823058902
39.2  2245.994556912827
39.7  2274.6424466693684
40.1  2297.5607584746012
41.2  2360.586115938992

Pliki do ściągnięcia

R074_DEGREES.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.