Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja DAY

Opis

Zwraca dzień miesiąca jako INTEGER pomiędzy 1, a 31.

Składnia

DAY(wartość)

Argument musi być:

 • DATE
 • TIMESTAMP
 • łańcuchem znaków – nie będącym CLOB, LONG VARCHAR ani XML –
  będącym poprawną datą lub znacznikiem czasu
Przykład w klasie R080_DAY:
private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r080_day";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
static final String selectsql1 =
  "SELECT data, DAY(data) FROM daty";

Wynik

1952-06-04    4
1968-06-04    4
1972-06-26    26
1977-06-25    25

Pliki do ściągnięcia

R080_DAY.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.