Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja DATE

Opis

Zwraca datę z podanej wartości.

Składnia

DATE(wartość)

Ograniczenia

‘wartość’ może być:

 • DATE – wynik jest typu DATE
 • TIMESTAMP – zwraca część ‘datową’ w postaci DATE
 • łańcuchem znaków będącym poprawną datą lub datownikiem –
  zwraca część ‘datową’ w postaci DATE
 • łańcuchem znaków o długości 7 (yyyynnn), nie będący typu
  CLOB, LONG VARCHAR ani XML, gdzie ‘yyyy’ oznacza rok, a ‘nnn’ jest
  liczbą od 1 do 366 i oznacza numer kolejny dnia roku – zwraca DATE
 • liczbą dodatnią ≤ 2 932 897 – zwraca DATE, gdzie do 1
  stycznia 1970 roku dodano liczbę dni = ‘wartość’ minus 1. Jeśli
  ‘wartość będzie 5 DATE(5) to zwrócona będzie data 1970-01-05
 • Wynik jest typu DATE lub NULL
Przykład w klasie R080_DATE.java:
private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r080_date";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
static final String selectsql1 =
  "SELECT DATE(5) FROM daty";

Wynik

1970-01-05

Pliki do ściągnięcia

R080_DATE.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.