Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja CURRENT_TIME

Opis

Zwraca aktualny czas.

Składnia

CURRENT TIME

albo

CURRENT_TIME

Ograniczenia

Jeśli w jednej instrukcji funkcja jest wywoływana wielokrotnie
to zwracany jest zawsze pierwszy wynik

Przykład w klasie R081_CURRENT_TIME:
private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r081_cur_time";
private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
static final String selectsql1 =
   "SELECT CURRENT TIME FROM daty";

Wynik

13:38:50

Pliki do ściągnięcia

R081_CURRENT_TIME.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.