Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja CURRENT_ROLE

Opis

Zwraca aktualną rolę użytkownika, która jest łańcuchem znaków o
długości 258 znaków.

Składnia

CURRENT_ROLE

Ograniczenia

Jeśli nie ma przypisanej żadnej roli – wynik jest NULL

Aby polecenie działało właściwość
‘derby.database.sqlAuthorization’ musi być ustawiona na ‘false’ –
inaczej wyrzucany jest błąd.

Więcej o autoryzacji i rolach przypisanych użytkownikom bazy
danych opowiem we wpisach poświęconym autoryzacji.