Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja CURRENT_ISOLATION

Opis

ISOLATION to pojęcie związane z transakcjami dokonywanymi w
bazie danych. CURRENT ISOLATION zwraca łańcuch CHAR(2) znaków
określających poziom izolacji aktualnie wykonywanej transakcji.
Możliwe zwracane wartości to: “” (empty), UR, CS, RS, RR.

Składnia

CURRENT ISOLATION

Klasa R081_CURRENT_ISOLATION:
private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r081_cur_isolation";
private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
static final String selectsql1 =
   "SELECT CURRENT ISOLATION FROM daty";

Wynik

CS

Więcej o poziomach izolacji opowiem we wpisach poświęconym
transakcjom.

Pliki do ściągnięcia

R081_CURRENT_ISOLATION.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.