Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja CURRENT_DATE

Opis

Zwraca bieżącą date (czasu wykonywania).

Składnia

CURRENT_DATE

albo

CURRENT DATE

Przykład

R081_CURRENT_DATE
private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r081_current_date";
private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
static final String selectsql1 =
   "SELECT * FROM daty WHERE data != CURRENT_DATE";

Wynik

1952-06-04
1968-06-04
1972-06-26
1977-06-25

Pliki do ściągnięcia

R081_CURRENT_DATE.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.