Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja COUNT(*)

Opis

Funkcja agregująca (kolumnowa). Oblicza liczbę rzędów.

Składnia

COUNT (*)

Objaśnienia

Nie usuwa duplikatów ani wartości NULL. Nie operuje na
wyrażeniach.

Przykład 1

SELECT COUNT(*) FROM temperatura

gdzie temperatura to tablica zawierająca trzy kolumny: ‘id
INTEGER’, ‘czujnik INTEGER’, ‘val DOUBLE’

Otrzymujemy liczbę rzędów w kolumnie ‘val’.

Wynik jest typu INTEGER

Przykład 2

Przykład w klasie R082_COUNT_STAR:

package aderby.functions.aggr;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R082_COUNT_STAR {
  private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r082_count_star";
  private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/temperatura2.sql";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza,
     ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(
          "SELECT COUNT(*) FROM temperatura GROUP BY czujnik");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getInt(1));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}
5
7
5

Pliki do ściągnięcia

R082_COUNT_STAR.zip (klasa)

temperatura2.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.