Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja COT

Opis

Zwraca liczbę
DOUBLE
będącą kotangensem kąta podanego w radianach.

Składnia

COT(wartość)

Ograniczenia

 • ‘wartość’ musi być DOUBLE
 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL

Przykład

Klasa R075_COT
private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r075_tan";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
private static final String selectsql =
  "SELECT val, TAN(val) FROM mathdata WHERE val > 0";

Wynik

-40.6  4.0739251536287835
-39.8  0.5860403745314795
-37.9  -4.9107506729100265
-37.8  -9.878313958778575
-36.8  0.7949996192438126
33.2  -0.21657086807697742
36.6  -0.5100868439213987
36.6  -0.5100868439213987
36.7  -0.6433476608486036
37.1  -1.46448532209411
37.4  -3.2429272985507023
38.3  1.4589138050930366
38.9  0.3877575205653216
39.2  0.07002227689670763
39.7  -0.4587321732231088
40.1  -1.0936345593074428
41.2  2.6624156365444733

Pliki do ściągnięcia

R075_COT.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.