Aria z Terierogrodu, Jack Russell Terrier

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja COSH

Opis

Zwraca wartość cosinusa hiperbolicznego dla podanej wartości
kąta wyrażonej w radianach.

Składnia

COSH(wartość)

Przykład

Klasa R077_COSH

private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r077_tanh";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
private static final String selectsql =
  "SELECT val, TANH(val) FROM mathdata";

Ograniczenia

 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
 • Jeśli ‘wartość’ jest 0 – wynik jest 1

Wynik

-40.6  2.1444996001933568E17
-39.8  9.6358578390467264E16
-37.9  1.441221952011825E16
-37.8  1.3040715498751236E16
-36.8  4.797411130156371E15
33.2  1.3108313018594555E14
36.6  3.9277880274176345E15
36.6  3.9277880274176345E15
36.7  4.34087710026769E15
37.1  6.475827667604752E15
37.4  8.741453013460615E15
38.3  2.1500505027939992E16
38.9  3.9176474429300176E16
39.2  5.2882709058167144E16
39.7  8.7188847276446512E16
40.1  1.3007047572587552E17
41.2  3.9075330389422502E17

Pliki do ściągnięcia

R077_COSH.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.