Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja CHAR

Opis

Funkcja zwracająca wartość typu
CHAR
(o stałej liczbie znaków).

Składnia

CHAR(val1 [, val2])

Ograniczenia

 • ‘val1’ – może być typu znakowego, numerycznego, daty i czasu
  oraz XML (użyj XMLSERIALIZE). Liczba znaków w wyniku zależy od typu
 • ‘val2’ może być liczbą INTEGER od 0 do 254 określającą
  liczbę znaków w wyniku. Jeśli liczba będzie zbyt mała w stosunku do
  wielkości danych – dane zostaną obcięte, jeśli zbyt duża – zostanie
  uzupełniona spacjami
Przykład w klasie R078_CHAR:
private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r078_char";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/temperatura2.sql";
private static final String selectsql =
  "SELECT CHAR(val, 4) FROM temperatura";

Wynik

33.2
36.6
36.6
36.7
36.8
37.1
37.4
37.8
37.9
38.3
38.9
39.2
39.7
39.8
40.1
40.6
41.2

Pliki do ściągnięcia

R078_CHAR.zip (klasa)

temperatura2.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.