Aria z Terierogrodu, Jack Russell Terrier

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja CEIL (CEILING)

Opis

Zaokrągla wartość w górę i zwraca najmniejszą wartość całkowitą typu
DOUBLE
, która jest większa lub równa podanej wartości. W matematyce
oznaczana jako ⌈x⌉

Składnia

CEIL
(wartość)

albo

CEILING
(wartość)

Zakres

Działa na liczbach typu
DOUBLE

Ograniczenia

Jeśli wartość jest:

 • NULL – wynik jest NULL
 • INTEGER – wynik jest DOUBLE identyczny z liczbą
 • 0 – wynik jest 0
 • Pomiędzy -1.0 i 0 – wynik jest 0

Przykład

Przykład w klasie
R074_CEIL

private static final String baza =
    "C:/Przyklady/r074_ceil";
private static final String skrypt =
    "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
private static final String selectsql =
    "SELECT val, CEIL(val) FROM mathdata";

Wynik

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

-40.6  -40.0
-39.8  -39.0
-37.9  -37.0
-37.8  -37.0
-36.8  -36.0
33.2  34.0
36.6  37.0
36.6  37.0
36.7  37.0
37.1  38.0
37.4  38.0
38.3  39.0
38.9  39.0
39.2  40.0
39.7  40.0
40.1  41.0
41.2  42.0

Pliki do ściągniecia

R074_CEIL.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.