Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja CAST

Opis

Funkcja rzutująca dane z jednego typu do drugiego. Można użyć
parametrów i wartości
NULL
.

Składnia

CAST([typ1 | NULL | ?] AS typ2)

Ograniczenia

 • ‘typ1’ może być wyrażeniem
 • ‘typ1’ nazywany jest typem wejściowym (źródłowym), a ‘typ2’
  typem wyjściowym (docelowym)

Konwersja

We wpisie konwersja. podano
tabelę przedstawiającą możliwości konwersji. Jeśli na przecięciu
typów jest ‘T’ to znaczy, że konwersja między typami jest dozwolona.
W takim przypadku można użyć funkcji CAST, ale należy zwrócić uwagę
na ewentualne niekompatybilności pomiędzy wielkościami.

Gdy konwersja jest dozwolona – aby uniknąć niespodzianek –
zajrzyj do opisów obu typów.

Konwersja typów daty i czasu

 • DATE rzutowane do TIMESTAMP – czas w TIMESTAMP jest 00:00:00
 • TIME rzutowane do TIMESTAMP – wstawiana data jest
  CURRENT_DATE (czas wykonywania rzutowania)
Przykład w klasie R078_CAST:
private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r078_cast";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/temperatura2.sql";
private static final String selectsql =
  "SELECT val, CAST (val AS DECIMAl(5,3)) FROM temperatura";

Wynik

33.2  33.200
36.6  36.600
36.6  36.600
36.7  36.700
36.8  36.800
37.1  37.100
37.4  37.400
37.8  37.800
37.9  37.900
38.3  38.300
38.9  38.900
39.2  39.200
39.7  39.700
39.8  39.800
40.1  40.100
40.6  40.600
41.2  41.200

Pliki do ściągnięcia

R078_CAST.zip (klasa)

temperatura2.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.