Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja BIGINT

Opis

Funkcja rzutująca i parsująca. Zwraca wartość typu
BIGINT
dla liczby podanej jako łańcuch znaków lub liczby będącej innego typu
numerycznego.

Składnia

BIGINT(wartość)

Ograniczenia

Podany łańcuch znaków po automatycznym usunięciu ewentualnych białych
znaków z początku i końca łańcucha musi być poprawną liczbą
BIGINTEGER

Podanie liczby innego typu ma skutek taki sam jak próba wpisania tej
liczby do kolumny typu
BIGINT
(zobacz opis typu)

Przykład

Klasa R078_BIGINT
private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r078_bigint";
private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/mathdata3.sql";
private static final String selectsql =
"SELECT val, BIGINT(val) FROM mathdata";

Wynik

1234   1234
2345   2345
3456   3456
4567   4567

Pliki do ściągnięcia

R078_BIGINT.zip (klasa)

mathdata3.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.