Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja ATAN2

Opis

Zwraca liczbę
DOUBLE
będącą kątem (podanym w radianach) dla tangensa kąta, podanego jako
boki trójkąta.

Składnia

ATAN2(bok1, bok2)

Ograniczenia

 • ‘bok1/bok2’ musi być DOUBLE
 • Jeśli ‘bok1/bok2’ jest NULL – wynik jest NULL
 • Jeśli ‘bok1’ = 0, a ‘bok2’ > 0 – wynik jest 0
 • Jeśli ‘bok1’ = 0, a ‘bok2’ < 0 – wynik jest wartością
  najbliższą π
 • Jeśli ‘bok1’ >, a bok ‘bok2’ = 0 – wynik jest wartością
  najbliższą π/2
 • Jeśli ‘bok1’ <, a ‘bok2’ = 0 – wynik jest wartością
  najbliższą do -π/2
Przykład w klasie R076_ATAN:
private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r076_atan";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata2.sql";
private static final String selectsql =
 "SELECT VAL, VAL1, ATAN2(VAL, VAL1) FROM mathdata";

Wynik

-37.8  46.3 -0.6846700645692975
39.7  46.3 0.7088041131359324
36.6  46.3 0.6689193620523601
33.2  46.3 0.6220858438451695
39.2  46.3 0.7025473196530082
-40.6  46.3 -0.7198993545455149
41.2  46.3 0.7271783181193474
40.1  46.3 0.713761697143522
-39.8  46.3 -0.7100474827536714
38.9  46.3 0.6987611213175511
38.3  46.3 0.6911158756761087
-37.9  46.3 -0.6859646943450358
37.4  46.3 0.679464076873722
37.1  46.3 0.6755306235545354
-36.8  46.3 -0.6715722176825671
36.7  46.3 0.6702471844736242
36.6  46.3 0.6689193620523601

Pliki do ściągnięcia

R076_ATAN2.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.