Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja ASIN

Opis

Zwraca liczbę DOUBLE będącą kątem (podanym w radianach) dla
podanego sinusa kąta.

Składnia

ASIN(wartość)

Ograniczenia

 • ‘wartość’ musi być DOUBLE
 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
 • Jeśli ‘wartość’ jest 0 – wynik jest 0
 • Jeśli ABS(wartość) jest > 1 – wyrzucany jest błąd
 • Zwrócona wartość jest w zakresie <-π/2, π/2>
Klasa R076_ASIN
 private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r076_asin";
 private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
 private static final String selectsql =
  "SELECT SIN(val), ASIN(SIN(val)) FROM mathdata";

Wynik

-0.23838687174889206  -0.2407044966673107
-0.8627606436856788  -1.040704496667315
-0.1995397052387874  -0.20088815692247972
-0.10071709699250053  -0.1008881569224783
0.7827745135506544  0.8991118430775217
0.9773425123922587  1.357519189487723
-0.8908041440768614  -1.0991118430775173
-0.8908041440768614  -1.0991118430775173
-0.8409907797521016  -0.9991118430775161
-0.5639092232502625  -0.5991118430775175
-0.29467160150025756  -0.29911184307752026
0.5653752781370229  0.6008881569224783
0.932360548866189  1.2008881569224799
0.9975574189078051  1.500888156922484
0.9089274645434138  1.1407044966673092
0.6748079928938668  0.7407044966673106
-0.3516148097168163  -0.3592955033326907

Pliki do ściągnięcia

R076_ASIN.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.