Aria z Terierogrodu, Jack Russell Terrier

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja ACOS

Opis

Zwraca liczbę DOUBLE będącą kątem (podanym w radianach) dla podanego cosinusa kąta.

Składnia

ACOS(wartość)

Ograniczenia

 • ‘wartość’ musi być DOUBLE
 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
 • Jeśli ABS(wartość) jest > 1 – wyrzucany jest błąd
 • Zwrócona wartość jest w zakresie <0, π>

Przykład

Klasa R076_ACOS.java
private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r076_acos";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
private static final String selectsql =
  "SELECT COS(val), ACOS(COS(val)) FROM mathdata WHERE val > 0";

Wynik

-0.2116639163173255  1.7840734641020703
0.45438747440426913  1.0991118430775175
0.45438747440426913  1.0991118430775175
0.5410494509487578  0.999111843077516
0.8258367804435001  0.5991118430775173
0.9555985806128394  0.2991118430775203
0.824833798332418  0.6008881569224783
0.36152981470127576  1.2008881569224799
0.0698512418071273  1.500888156922484
-0.41695427111217037  2.000888156922484
-0.737993341925624  2.4008881569224827
-0.9361447674306613  2.7822971502571026

Pliki do ściągnięcia

R076_ACOS.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej
opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.