Aria z Terierogrodu, Jack Russell Terrier

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja ABS (ABSVAL)

Opis

Zwraca wartość absolutną danego wyrażenia. W matematyce
oznaczana jako |x|.

Składnia

ABS
(wartość)

albo

ABSVAL

Przykład

Przykład w klasie
R074_ABS
:

 private static final String baza = "C:/Przyklady/r074";
  private static final String skrypt =
     "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql =
      "SELECT val, SQRT(val) FROM mathdata WHERE val > 0";

Wynik

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

-40.6  40.6
-39.8  39.8
-37.9  37.9
-37.8  37.8
-36.8  36.8
33.2  33.2
36.6  36.6
36.6  36.6
36.7  36.7
37.1  37.1
37.4  37.4
38.3  38.3
38.9  38.9
39.2  39.2
39.7  39.7
40.1  40.1
41.2  41.2

Pliki do ściągnięcia

R074_ABS.zip (klasa)

mathdata.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.