Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby – cechy bazy danych

Apache Derby to nowoczesny RDMS czyli SZRBD (Relational Database Management System – System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych) rozwijany przez Apache Software Foundation.

Apache Derby:

 1. Jest niezależna od systemu operacyjnego i całkowicie przenośna.
 2. Jest wieloplikowa – składa się z folderu o nazwie bazy, podfolderów i plików.
 3. Obsługuje SQL
 4. Została w całości napisana w języku Java. Od wersji 10.15 jest zmodularyzowana. Użytkownik może tworzyć własne funkcje, procedury, typy danych, etc.
 5. Wypełnia standardy JDBC. Posiada wbudowany sterownik JDBC 4. Można z niej korzystać przy użyciu narzędzia skryptowego ij (wymaga znajomości narzędzia i SQL) albo z poziomu języka Java (wymaga znajomości SQL i Java). Narzędzie ij pozwala na uruchamianie skryptów zawartych w plikach *.sql.
 6. Może być uruchamiana w każdym języku programowania, który potrafi uruchomić kod Java.
 7. Baza może być wbudowana w pojedynczą aplikację desktopową lub internetową (serwer www) albo dostępna za pośrednictwem dołączonego serwera sieciowego dla wielu aplikacji. Bazy można używać również z serwerami sieciowymi innymi niż dołączony.
 8. Jest transakcyjna.
 9. Może działać w środowiskach rozproszonych.
 10. Baza używa UTF-8 do zapisu rekordów. Baza pozwala na dostosowanie sortowania słownikowego do potrzeb języka polskiego.
 11. Silnik bazy danej jest niewielki (ok. 3.5 MB).
 12. Jest szybka i wydajna. W większości sytuacji nie ustępuje innym bazom danych.
 13. Jest bezpieczna. Ma wbudowane zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, które jednak wymagają odpowiednio starannej konfiguracji.
 14. Baza danych po spełnieniu pewnych, drobnych wymagań, w trybie tylko do odczytu może być umieszczana w plikach archiwów .jar albo zapisywana na płytkach CD albo DVD.
 15. Jest łatwa w użyciu.
 16. Kody są open source
 17. Baza jest bardzo dobrze udokumentowana na 965 stronach 7 PDF-ów.
 18. Ma bardzo niewiele ograniczeń
 19. Jest systematycznie rozwijana i konserwowana.

Wady:

 1. Kolumny typów CLOB, BLOB, XML, LONG VARCHAR oraz typy użytkownika nie mogą posiadać indeksów.
 2. Przy intensywnym używaniu indeksów na długich kolumnach może występować spowolnienie bazy danych
 3. W przypadku, gdy w systemie operacyjnym zabraknie pamięci może nastąpić awaria bazy danych, ale bez utraty danych.
 4. Postęp w obsłudze współczesnych standardów SQL jest ostatnio dość powolny.
 5. Komunikaty bazy są dostępne w wielu językach również po polsku (niestety) w stronie kodowej Cp-1250.