Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: użytkowanie bazy danych w pliku
JAR lub ZIP

W plikach *.zip i w plikach *.jar nie można przechowywać pliku derby.properties.

Dostęp do bazy danych w pliku JAR

Aby uzyskać dostęp do naszej bazy danych musimy w połączeniu
wyspecyfikować:

jdbc:derby:jar(ścieżka do pliku *.jar)(ścieżka do bazy w
pliku *.jar)

Na przykład
jdbc:derby:jar(c:/Przyklady/baza_urzedow.jar)baza_urzedow

Dostęp do bazy danych w pliku ZIP

Aby uzyskać dostęp do naszej bazy danych musimy w połączeniu
wyspecyfikować:

jdbc:derby:jar(ścieżka do pliku *.zip)(ścieżka do bazy w
pliku *.zip)

Gdyby w poniższym przykładzie był plik *.zip
podalibyśmy:

jdbc:derby:jar(c:/Przyklady/baza_urzedow.zip)baza_urzedow

Przykład

Przykład w klasie
R095_jar_zip
.

package aderby.specyf;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R095_jar_zip {
  private static final String baza =
   "(C:/Przyklady/baza_urzedow.jar)baza_urzedow";
  private static final String selectData =
   "SELECT * FROM urzad";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.setReadOnlyProps();
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection conn = DerbyUtil.connectJarDB(baza, "");
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = conn.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectData);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getString(1) +
         " | " + rs.getString(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(conn);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Wynik

1 | Nazwa urzędu
2 | Urząd Skarbowy
3 | Urząd Skarbowy
4 | Urząd Skarbowy
5 | Urząd Skarbowy
6 | Urząd Skarbowy
7 | Urząd Skarbowy
8 | Urząd Skarbowy
...

Pliki do ściągnięcia

R095_jar_zip.zip (klasa uruchamiająca)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.