Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: atrybuty logowania

Atrybuty logowania

Login i hasło mogą być podawane zarówno przy logowaniu do wbudowanej bazy danych jak i serwerowej bazy danych.

password=hasło

Wprowadza hasło użytkownika.

Używane jest razem z ‘user’.

  • jdbc:derby:baza_danych;user=jacek;password=Urszula

user=login

Specyfikuje nazwę użytkownika.

Przy włączonej autentykacji wymagane jest podanie atrybutów ‘user’ i ‘password’.

  • jdbc:derby:baza_danych;user=jacek;password=abcde12345
Klasa R111

Przykład w klasie R111.

W przykładzie tworzymy bazę danych z użyciem nazwy użytkownika i hasła.

Connection conn = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true;user=jacek;password=abcde");

Gdy zamkniemy bazę i ponownie uruchomimy

Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, "");

baza zostanie uruchomiona mimo nie podania nazwy użytkownika i hasła. Przyczyną jest to, że nie włączyliśmy autentykacji w bazie danych. Powiem o tym w innym wpisie.

Pliki do ściągnięcia

R111.zip (klasa)

kraje.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.