Zielony Smok - logo witryny

Biblia – spis treści

Anioł Śmierci

Aniołowie Śmierci
Ryc. Aniołowie Śmierci zabierają Łazarza do Boga (rys. Maciej Krzywcki)

Łk 16,22

22 Umarł żebrak*, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama.

Ponieważ każdy umiera – można sądzić na podstawie opisu, że istnieje wyspecjalizowana grupa aniołow, zajmujących się zmarłymi.

W J 20, 12 opisani są aniołowie siedzący w grobie Jezusa na miejscu, w którym leżało jego ciało. Nie wiadomo, czy byli to aniołowie śmierci.

W Jud 1,9 jest opisana kłótnia archanioła Michała z diabłem o ciało Mojżesza – cała historia została opisana jedynie w apokryfie ‘Wniebowzięcie Mojżesza’ – jeśli Mojżesz (mimo śmierci) również został wzięty do nieba zapewne aniołowie śmierci podlegli Michałowi zabrali jego ciało.

W Rdz 5,21-24

Nic nie wiadomo, żeby anioły śmierci wyglądały inaczej niż inni aniołowie. Czarne insygnia na obrazku są wizją artysty.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 128

Autor: Jacek Piechota